kinetic control

Genom användningen av Kinetic Control kommer du att dra nytta av ett system som kliniskt visat sig ge goda resultat. Du kommer att kunna hjälpa dina patienter till en snabbare återhämtning, minska risken för återkommande skador och förbättra dina patienters livskvalitet. 

Läs mer om kursinstruktören här

the performance matrix

Med TPM får du tillgång till ett unikt screeningsystem för identifiering av rörelsenedsättningar. Det  hjälper dig att lokalisera svagheterna och specificera om det gäller styrka eller kontroll. Du kommer att kunna hjälpa dina patienter att korrigera dessa rörelsenedsättningar och på så sätt minska risken för skada och även förbättra prestationen. 

Läs mer om kursintstruktörerna här

Mer information om Kinetic Control och The Performance Matrix hittar du på

www.kineticcontrol.com eller www.theperformancematrix.com