Kinetic Control KURSER

Hur dina patienter rör sig påverkar deras vardag, ibland med betydande konsekvenser. Alla rör vi oss olika och det finns inga rätt eller fel. Men rörelsenedsättningar kan orsaka stora problem som du behöver rätta till. Det är därför väldigt viktigt hur du diagnostiserar och hanterar varje enskild patient. Vår kursstruktur syftar till att öka din kompetens genom olika nivåer. Här nedan kan du läsa mer om dessa och om de kurser vi erbjuder.

LEVEL 1

RÖRELSE HAR BETYDELSE

Det här är den första nivån av våra funktionella rörelsekurser. En serie av 2-dagars kurser som hjälper dig att införa den praktiska tillämpningen av Kinetic Control. Denna introduktion ger dig de kunskaper du behöver för att hitta analysera och diagnosticera rörelsedysfunktioner/nedsättningar som bidrar till försämrad funktion och smärta.

Denna nivå har 3 kurser som kan göras av vem som helst, var som helst och när som helst. 

Level 1 - våra 2-dagars  kurser:

  • Solutions for movement impairments of the low back & hip
  • Solutions for movement impairments of the neck & shoulder
  • Movement, Alignment & Coordination

MER

OPTIMERA RÖRELSEEFFEKTIVITETEN FÖR ATT LÄTTARE HANTERA NYA SKADOR OCH FÖRBÄTTRA RÖRELSEFUNKTIONEN

Att kunna kontrollera sina rörelser korrekt vid utförandet av en aktivitet eller sport har påverkan både på hur personen presterar och hur personen mår. Vid denna nästa nivå av kurser lär du dig att utvärdera och återträna optimal rörelseeffektivitet.

Vid nivå 2 kan du välja mellan tre olika kurser som du kan gå i den ordningen som passar dig. 

Level 2 - 2-dagars kurser

  • Movement efficiency of the Low back & Hip.
  • Movement efficiency of the Neck & Shoulder
  • Targeting local muscle retraining

MER

LEVEL 2

Mer information om Kinetic Control och The Performance Matrix hittar du på

www.kineticcontrol.com eller www.theperformancematrix.com